Tietosuoja ja rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Laatimispäivä 28.11.2014

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Hui Mei Trade Oy
Puh. 040 1709989
Y-tunnus 2372109-7
simeisilk@gmail.com

2. REKISTERIN NIMI

SiMei Silkin asiakasrekisteri.

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Tietoja käsitellään asiakas- tai jäsenyys- tai niihin verrattavan suhteen perusteella, tai rekisteröidyn suostumuksella.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään SiMei Silkin asiakas- ja/tai jäsenyyssuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, suunnitteluun, analysointiin, tilastointiin, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen, seurantaan ja väärinkäytösten valvontaan sekä SiMei Silkin sekä sen yhteistyökumppaneiden markkinointiin, suoramainontaan, markkinatutkimuksiin ja markkinointikilpailujen järjestämiseen.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja SiMei Silkin asiakkaaksi ja/tai verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä henkilöistä.

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi ja yhteystiedot
  • Demografiatiedot
  • Lupatiedot ja kiellot
  • Tunnistautumis- ja käyttötiedot
  • Mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Ostohistoria
  • Asiakkuuteen/jäsenyyteen liittyvät tiedot

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen luovuttamia tietoja sekä verkkopalvelun käytön aikana rekisteröityneestä käyttäjästä tallentuneita palvelun käyttöä koskevia tietoja.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön asettamissa rajoissa. Rekisterinpitäjä voi myös käsitellä ja luovuttaa henkilötietoja yhteistyökumppaniensa markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen ilmoittamalla siitä Rekisterinpitäjälle sähköpostitse tai postitse. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita SiMei Silkin ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella tai niiden ulkopuolella, ja joista henkilötietoja käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna Rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

© 2010 - 2023 SiMei Silk - Luxury Bedding & Accessories. All Rights Reserved.